Thursday, April 06, 2017

Ideologi Kebangsaan Dr. Burhanuddin al-Helmy oleh Syed Zulfaqar

Kebangsaan Melayu

Dr Burhanuddin telah menulis dalam Falsafah Kebangsaan Melayu (1954): 

“ Kebangsaan Melayu bukan dibina semata-matakerana seseorang itu bangsa Melayu ataubapanya Melayu, datuknya Melayu, tetapikebangsaan Melayu itu adalah diasaskan dandibina di atas kebangsaan Melayu iaitukebangsaan mengikut tabiat semula jadikedudukan bumi, keturunan pusaka, kebudayaanbaka dan penduduk hak mutlak bumi pertiwi ini.Yang bersatu hasrat pada azamnya, bersatu padu dalam ideologi kebangsaannya…”3

"Kita hendak mendirikan negara kebangsaan Melayu di atas dasar kebangsaan, menurutkeadilan dan kemanusiaan yang luas dan samaberhak dan adil, bukan sekali-kali kebangsaan yang sempit, jauh sejauh-jauhnya dari berbau perkauman dan perasaan kolot dan kuno."4

“Islam memandang kebangsaan itu sebagai suatu alat bukan tujuan. Kebangsaan hendaklahmengambil tempat yang sederhana dan bulat sebagai suatu lambang yang boleh menarik danmenyatukan suatu bahagian tenaga untukmencapai cita-cita mulia yang besar dan abadi, sebagaimana Islam memandang dunia bukantujuan tetapi hanya satu alat atau tunggangan yang menyampaikan ke akhirat."

*Muaturun tulisan penuh Syed Zulfaqar di laman Academia.com

No comments: